Szervezeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Közzététel vagy elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Név: DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zártkörűem Működő Részvénytársaság

Rövid név: DC Dunakom Zrt

Székhely: 7030 Paks, Kölesdi út 46.

Email: info@dunakom.hu

Honlap: https://dunakom.hu

2. Nyilvántartó cégbíróság Szekszárdi Törvényszék
3. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)
4. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezérigazgató: Dr. Gábor Ferenc

Tel: +36-75/310-411

e-mail: titkarsag@dunakom.hu

5. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
6. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Felügyelő Bizottság: 3 fő

Elnöke: Hanuszka Sándor József

e-mail: sanciapu@gmail.com

Mobil: + 36 20 383-62-11

Tag: Pach János

e-mail: pachjani84@gmail.com

Mobil: +36 20 557 1602

Tag: Horváth Zoltán

e-mail: hozozoli69@gmail.com

Mobil: +36 70 613-61-98

7. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
8. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
11. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
12. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
13. A DC Dunakom Zrt. közérdekből nyilvános adatainak közzététele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Takarékos tv.) 2. §-ának megfelelő adattartalommal. Takarékos tv. 2. § közzététel.docx
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
PHPSESSID
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Cookie beállítások