INGATLAN ÉS VÁROSÜZEMELTETÉS

INGATLAN ÉS VÁROSÜZEMELTETÉS

A városüzemeltetési részleg feladatai rendkívül szerteágazóak. A feladatok jellege szerint üzemeltetési és kivitelezési jellegű, míg a teljesítés helye szerint közterületek és ingatlanokban végzett munkákról beszélthetünk.

Az üzemeltetési és kivitelezési feladatok olyan módon függenek össze, hogy alapvetően a Társaságunk üzemeltetésében álló területeken, ingatlanokon történnek az üzemeltetésen túlmutató kivitelezési munkák is.

Ingatlanüzemeltetési feladataink

Társaságunk látja el Paks Város Önkormányzatának tulajdonában álló és önkormányzati használatú, illetve bérbeadott ingatlanok üzemeltetési feladatait, melyekbe beletartozik a központi rendszerek (áram, víz, szennyvíz, fűtés stb.) folyamatos üzemeltetése, az ütemezett felülvizsgálatok, valamint az eseti javítások elvégzése.

Társaságunk végzi az alábbi ingatlanok üzemeltetését
 • Önkormányzati bérlakások (179 db)
 • Nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonú bérlemények (27 db)
 • Polgármesteri Hivatal épülete és további önkormányzati tulajdonú irodák
 • Önkormányzati fenntartású intézmények ingatlanai (7 óvoda, 1 bölcsőde, Városi Múzeum, Deák Ház és Klímamúzeum, Paksi Képtár, Pákolitz István Városi Könyvtár és Gyermekkönyvtár, Csengey Dénes Kulturális Központ, Dunakömlődi Faluház, Cseresznyési Erdei Iskola, Sóstói Gyermektábor, a külső településrészek közösségi házai)
 • Prelátus
 • Önkormányzati üdülők (2 db)
 • Temetői létesítmények
 • Nyilvános illemhelyek (4 db)

Építőipari kivitelezési munkáink túlnyomó részét Paks Város Önkormányzatának megbízásából a fenn felsorolt ingatlanokban, illetőleg a Város közterületein és egyéb önkormányzati létesítményekben végezzük.

Bérlakások
Társaságunk üzemelteti Paks Város Önkormányzata tulajdonában lévő 179 bérlakást a lakások és helyiségek bérletéről szóló Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének  5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete alapján. Üzemeltetési feladataink közé tartoznak a szerződések és díjbeszedéssel kapcsolatos ügyek intézése, be- és kiköltözések, valamint ellenőrzések (útmutató) lebonyolítása, illetve műszaki üzemeltetési, karbantartási feladatok.

 

Közterületi városüzemeltetési feladataink

Közterületi pihenő- és játszóterek, sportpályák és kutyafuttató üzemeltetése

A játszóeszközök és egyéb berendezések folyamatos felügyelete, üzemeltetése és karbantartása, alkatrészek pótlása. A pihenő- és játszóterek takarítását, fűnyírását Társaságunk közterület-fenntartási részlege végzi. Összesen 31 játszótér és fitneszpark, 4 sportpálya („dühöngő”) és 1 kutyafuttató üzemeltetése tartozik Társaságunkhoz.

Buszvárók, vasúti aluljárók, szobrok és emlékművek, köztéri órák üzemeltetése

Összesen 27 üvegfalú és 6 falazott buszváró, 3 vasúti aluljáró, 16 szobor és emlékmű, 4 köztéri óra, valamint az ürgemezei tó üzemeltetése is Társaságunk feladata. A létesítmények környezetének tisztítását, takarítását Társaságunk közterület-fenntartási részlege végzi.

Utcabútorok és utcai berendezések üzemeltetése

Társaságunk végzi a Paks Város közterületein található összességében többezer darabot kitevő pad, asztal, szemetes, kerékpártároló, korlát, poller és tájékoztató – hirdető és utcanév – tábla kezelését. A feladatokba beletartozik ezek ellenőrzése, tisztítása, állagmegóvása és a javítása.

Karácsonyi dekorációk

Minden év decemberének elején Társaságunk gondoskodik a Városban a karácsonyi dekorációk villanyoszlopokra történő kihelyezéséről.

Nyilvános illemhely üzemeltetés

Paks Város Önkormányzatának tulajdonát képező nyilvános illemhelyek üzemeltetését végzi Társaságunk.

Nyilvános illemhely Hrsz. Nyitva tartás
1. Szent István tér 970/4 Egész évben munkanapokon:
6:00 – 18:00
2. Ürgemező 4911/1 Április 1. és október 31. között munkanapokon:
7:00 – 17:00
3. Sárgödör tér 2573 eseti
4. Dunaparti sétány (Gesztenyesor) 07 eseti

 

Az illemhelyek eseti nyitva tartása az Önkormányzat előzetes megrendelése alapján történik.

Szúnyog és rovarírtás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent suscipit, augue quis vehicula ultrices, ipsum mauris interdum turpis, in cursus purus nunc sed massa. Aliquam non leo feugiat enim posuere dignissim nec ut velit. Suspendisse ac cursus mauris, interdum ornare augue. Maecenas vulputate vel odio in vestibulum. Proin elit elit, commodo in arcu sed, commodo ultricies urna. Donec molestie neque eget urna finibus pretium. In hac habitasse platea dictumst. Nam quis elit porttitor arcu rhoncus aliquet ut ut dolor. Quisque tristique semper orci, ut volutpat metus commodo at. Nam et tincidunt dui. Maecenas gravida dignissim bibendum. Curabitur iaculis lacinia nisi. Pellentesque fermentum placerat mi, quis commodo arcu finibus in.

Játszóterek üzemeltetése

Feladatunk Paks Város közterületein található pihenő- és játszóterek folyamatos rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetése, mely magában foglalja a játszóterek nyitását-zárását, biztonsági felügyeletét, a normál és operatív ellenőrzését, a játszóterek és fitneszparkok eszközeinek és egyéb tartozékainak üzemeltetését.

Hó és síkosságmentesítés

A Társaság feladata Paks Város Önkormányzatának kezelésében lévő belterületi utak, járdák, kerékpárutak, gyalogutak, parkolók, közlekedési célú közterületek, hó eltakarítása és síkosság-mentesítése, a síkosság-mentesítéshez szükséges síkosság-mentesítő anyag biztosítása és a feladat ellátásához kapcsolódó készenléti szolgálat megszervezése.

November 15-től márciusig 15-ig a hét minden napján 24 órás készenlét biztosítja a lehető legrövidebb időn belül történő reagálást a időjárási körülményeknek megfelelően. A gépi hó- és síkosságmentesítési feladat szolgáltatási területe több mint 90 km úthálózatra, és közel 12 km kerékpárútra terjed ki. A város útjainak I.-VI. szolgáltatási osztályba sorolása szerinti ütemezéssel történik a mentesítés három hóekével és sószóró adapterrel felszerelt tehergépjárművel. A feladat teljesítése során só és homok az adott időjárási körülményekhez igazított keveréke kerül felhasználásra. Rendkívüli időjárás esetén további tartalék eszközök és alvállalkozók bevonásával biztosított a mielőbbi mentesítés.

A mentesítéssel kapcsolatos bejelentéseiket és panaszaikat az ügyfélszolgálaton munkanapokon 7:00 – 15:00 óra között telefonon a 06-75-310-411 telefonszámon., vagy az info@dunakom.hu e-mail címen.

A téli feladatokkal kapcsolatban felhívjuk minden tisztelt ingatlantulajdonos figyelmét, hogy az ingatlanok előtti járdaszakaszok síkosságmentesítése és hóeltakarítása az ingatlantulajdonosok feladata. Kérjük, mindannyiunk biztonsága érdekében erről gondoskodni szíveskedjenek!

Temető üzemeltetés

Társaságunk látja el a temetőkkel kapcsolatos fenntartási feladatok Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testületének temetőkről és temetkezésről szóló 21/2000. (IX. 25.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján. Társaságunkhoz tartozik a Dunakömlődi köztemető fenntartása, valamint a Fehérvári úti temető hűtőházának üzemeltetése, valamint a Paks Város temetőiben keletkező hulladékok összegyűjtésére hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése, a konténerekből a hulladékok rendszeres elszállítása és engedéllyel rendelkező kezelőnek átadása.

Városi rendezvények eszköz és szolgáltatás igényének biztosítása

Paks Város Önkormányzata által megrendelt rendezvényekre az infrastrukturális és eszközigények biztosítása, amely többek között kiterjed:

 • szilárd út- és térburkolatok, zöldterületek, és utcabútorok takarítása
 • zöldfelület soron kívüli kezelése
 • szükséges infrastruktúra, eszközök és berendezések biztosítása
 • higiéniai és köztisztasági igények biztosítása
 • Műszaki felügyelet biztosítása, szükség szerint alvállalkozó bevonásával
Rekultivált hulladéklerakó-telep utógondozása

Rekultiváció során a bezárt hulladéklerakó környezeti veszélyességének csökkentése, tájba illesztése céljából műszaki védelemmel látják el a területet. A rekultivált hulladéklerakók műszaki üzemeltetőjének az előírások szerinti utógondozási feladatok ellátását is biztosítania kell.

A hulladéklerakók rekultivációjának környezetre gyakorolt pozitív hatásai:

 • Keletkező biogáz kibocsátás csökkenése.
 • Talajvíz szennyezés lehetőségének minimalizálása a kiépített záróréteg és vízelvezetés eredményeként.
 • A hulladéklerakók okozta tájseb megszűntetése

Társaságunk feladata a Paks, 0299/5 hrsz-on található rekultivált hulladéklerakó utógondozási feladatai a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak és engedélyben foglaltak szerint. A feladat többek között kiterjed a terület, üzemi utak, csapadékvíz és csurgalékvíz elvezető rendszerek ellenőrzésére, a növényzet gondozására és a vonatkozó környezetvédelmi engedélyben előírt ellenőrzési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére.

Rendezvények

Társágunk az Önkormányzat által szervezett és támogatott helyi rendezvényeken biztosítja a Városüzemeltetési és a Közterület-fenntartási részlegek együttműködésében.

Feladataink közé tartozik a rendezvényterületeket előkészítése (előzetes takarítás, lehatárolás), a rendezvényekhez szükséges alapvető infrastrukturális igények – így az áram és vízvételi lehetőség – biztosítása, a higiéniai igények kiszolgálása (nyilvános és mobil illemhelyek, hulladékgyűjtők), valamint az egyes alapvető eszközök és berendezések biztosítása, ide értendők a rendezvénysátrak, faházak, padok és asztalok, valamint színpadok.

Társaságunk a rendezvények ideje alatt műszaki felügyeletet biztosít, továbbá részt vesz az egyéb kiegészítő feladatok (takarítás, rakodás) elvégzésében is.

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
PHPSESSID
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Cookie beállítások